Portfolio > Danny Gordey

black and grey skull maple leaves pagoda tattoo by Danny Gordey Ink Machine Edmonton Canada
tattoo by Danny Gordey

Spencers skull 2008